keskiviikko 3.3.2021 | 17:12
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Pitkään kiistelty Urakkanevan tuulivoimakaava jälleen Ylivieskan kaupunginhallituksen käsiin – Kaupunginjohtaja esittää kaavan hyväksymistä

Ismo Kunelius
Ma 25.1.2021 klo 15:22 | päivitetty ma 15:27

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vuosia kiivaan väittelyn aiheena Ylivieskassa ollut Urakkanevan tuulivoimakaava on saamassa viimeiset sinettinsä. Ylivieskan kaupunginhallitus käsittelee jälleen kiisteltyä kaavaa maanantain kokouksessaan. Kaupunginjohtaja Maria Sorviston esitys on, että hallitus esittäisi osayleiskaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle.

Urakkanevan kaava mahdollistaa yhdeksän tuulivoimalan rakentamisen lähelle Nivalan rajaa. Urakkaneva on ollut pitkään ja useaan otteeseen ylivieskalaisten päättäjien kokouslistoilla.

Jo vuonna 2018 tuulipuistokaava oli kaupunginvaltuuston kokouksissa kahdesti. Ensin se meni niukasti läpi, mutta asia piti ottaa uudelleen käsittelyyn, kun päätöksentekoon osallistunut vihreiden varavaltuutettu Iiris Hannula todettiin jääviksi. Toisella kerralla kaava kaatui valtuustossa äänin 17–18.

Asia lähti kuitenkin toiseen kertaan valmisteluun, kun kaupunginvaltuutettu Samuli Kärkinen (kesk.) teki aloitteen kaavan uudelleen vireille asettamisesta. Aloitteessa oli lisäksi 19 muuta allekirjoitusta. Aloitteentekijät halusivat asian uudelleen vireille, koska heidän mielestään investoinnilla on huomattavan suuri kokonaistaloudellinen merkitys Ylivieskan kaupungille.

Kaavaehdotuksen aineisto oli nähtävillä loppuvuodesta ja kaupunginhallitus saa nyt käsiteltäväkseen myös kaavoittajan antamat vastineet kaavasta tulleeseen palautteeseen. Lausuntojen lisäksi ehdotuksesta tuli viisi mielipidettä yksityisiltä ihmisiltä sekä Raudaskylän kyläyhdistykseltä.

Niissä ilmaistiin huoli tuulivoimapuiston aiheuttamasta liikenteestä sekä tuulivoimarakentamisen vaikutuksista luontoon ja sen eläimiin – muun muassa alueella liikkuviin susiin. Kaavoittajan vastineissa todetaan, että kokonaisuudessaan hankkeen liikennevaikutuksen merkittävyys arvioidaan kohtalaiseksi.

Kaavanlaatija korjaa aiemmin antamaansa susiin liittyvää vastinetta seuraavasti: "Valmisteluvaiheen lausuntojen vastineessa todetaan virheellisesti, että alueen susilauman liikkeitä on seurattu seurantapannan avulla."

Vastineessaan kaavoittaja siteeraa kuitenkin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen antamaa lausuntoa, jossa todetaan, että hankealue on varsin pieni verrattuna susireviirin kokoon. ELY-keskus toteaa, että kun otetaan huomioon tuulivoimaloiden sijoittuminen Nivalan reviirin reuna-alueelle sekä se, että sudet lisääntyvät reviirinsä ydinalueilla, ei ole oletettavaa, että suunnitteilla olevan tuulivoimayleiskaavan alueella olisi suden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja, joiden heikentäminen on kiellettyä luonnonsuojelulain nojalla.

#